.


 

praktyczne dokumenty
Umowy budowlane

Umowa o dzieło z wykonawcą  pdf / doc

Umowa o dzieło z wykonawcą I  pdf / doc

Umowa przedwstępna kupna / sprzedaży działki  pdf / doc

Umowa przedwstępna kupna / sprzedaży działki z rozpoczętą budową  pdf / doc

Umowa o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego  pdf / doc

Umowa z inspektorem nadzoru budowlanego  pdf / doc

Umowa z kierownikiem budowy  pdf / doc

Umowa o roboty budowlane  pdf / doc

Umowa i roboty budowlane I  pdf / doc
© Copyright 2008-2021 fachowcybudowlani.pl | powered by: introNet